Przejdź do głównej zawartości

Zadanie 1002 [poziom podstawowy]

Pole koła
Oblicz pole koła korzystając ze wzoru P = π * R2 . Litera  R we wzorze oznacza promień koła. Na potrzeby rozwiązania tego zadania przyjmij, że π = 3.14159.

Wejście
Na wejściu znajduje się jedna wartość rzeczwista oznaczająca długość promienia R.
Wyjście
Wynikiem działania programu powinien być ciąg znaków rozpoczynający się od "A=" i kontynuowany przez wartość oznaczającą pole koła. Precyzja wyświetlania wyniku - 4 cyfry poprzecinku.

Wejście
100.64
Wyjście
A=31819.3103

Wejście
150
Wyjście
A=70685.7750
Źródło: https://www.urionlinejudge.com.br/judge/en/problems/view/1002

Wskazówki
W celu wyświetlenia wartości liczbowych z konkretną ilością cyfr po przecinku można skorzystać z biblioteki iomanip.

Dołączenie biblioteki do pliku cpp:
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
...

Po dołączeniu wskazanej wyżej biblioteki można wykorzystać flagi dla instrukcji cout.

W ten sposób informujemy, że chcemy wyświetlić liczbę rzeczywistą z wykorzystaniem pięciu cyfr:
cout << setprecision(5) << 3.14159 << endl;

W ten sposób informujemy, że chcemy wyświetlić liczbę rzeczywistą z pięcioma cyframi po przecinku:
cout << fixed << setprecision(5) << 3.14159 << endl;

Pamiętaj, że typ zmiennych ma znaczenie dla dokładności uzyskiwanych wyników.

Nazwa typuIlość
Bajtów
Zakres wartości
bool1false lub true
char1od -128 do 127
unsigned char1od 0 do 255
wchar_t2od 0 do 65'535
short2od -32'768 do 32'767
unsigned short2od 0 do 65'535
int4od -2'147'483'648 do 2'147'483'647
unsigned int4od 0 do 4'294'967'295
long4od -2'147'483'648 do 2'147'483'647
unsigned long4od 0 do 4'294'967'295
long long8od -9'223'372'036'854'775'808 do 9'223'372'036'854'775'807
unsigned long long8od 0 do 18'446'744'073'709'551'615
float43.4E +/- 38 (7 cyfr)
double81.7E +/- 308 (15 cyfr)
long double81.7E +/- 308 (15 cyfr)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

[C++]Konwersja systemu dziesiętnego na binarny [dec2bin, dec2u2]

Konwersja między systemami liczbowymi była już poruszana w tym serwisie tym razem zajmę się kodem U2. Inaczej zwany uzupełnieniem do 2. Opis tego systemu pojawił się w kontekście wstępu do programowania w języku Python [tutaj].

Prosty program tzw. szkolny zamiany nieujemnej liczby dziesiętnej na jej postać binarną:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18#include <iostream>usingnamespace std; intmain() { int liczba; cin >> liczba; string wynik; while(liczba){ wynik = (liczba%2?"1":"0") + wynik; liczba /=2; } cout << wynik; return0; }
Poniżej prezentuję kod programu, który zawiera trzy metody rozwiązania problemu jakim jest wyświetlenie użytkownikowi reprezentacji u2 podanej przez niego liczby dziesiętnej.

Pierwsza z nich wywodzi się z typowego algorytmu konwersji systemu dec do u2:
1. przedstaw bezwzględną wartość liczby dziesiętnej w postaci binarnej,
2. dodaj na początek tak powstałego ciągu zer i jedynek 0,
3. jeż…

Python - lekcja 005

Spis treści
- zamiana całkowitych liczb dziesiętnych na ich odpowiedniki w innych systemach liczbowych (algorytm),
- ujemne liczby całkowite w systemie binarnym (ZM, U1, U2, algorytm, formatowanie stringów, rzutowanie ze zmianą systemu liczbowego) [dec2bin, dec2ZM, dec2U1, dec2U2]
- zadania.

Pierwiastek kwadratowy [m. Newtona-Raphsona]

Do wyznaczania pierwiastka kwadratowego liczby dodatniej można wykorzystać m.in. metodę Newtona-Raphsona. Zakłada ona, że postawiony problem jest identyczny z problemem, w którym należy szukać długości boku kwadratu o znanym polu powierzchni.