Przejdź do głównej zawartości

Średnia ważona [poziom podstawowy]

Większość nauczycieli przypisuje wagi do ocen np. odpowiedź ustna ma wagę 1, sprawdzian ma wagę 3. Oznacza to, że ocena za sprawdzian ma trzykrotnie większy wpływ na ocenę końcową niż ta uzyskana za odpowiedź ustną. 

W przypadku gdy uczeń otrzymuje 5 za odpowiedź ustną i 3 za sprawdzian średnią ważoną wylicza się tak jakby w dzienniku miał on jedną piątkę i trzy trójki:
sr_wazona = (5 + 3 + 3 + 3)/4

Wiedząc to, napisz program, który przyjmie liczbę ocen n oraz n par - ocena i jej waga. Oceny i wagi są wartościami całkowitymi. Wynik wyświetl z jedną cyfrą po przecinku. 

Wejście
2
5 1
3 3

Wyjście
3.5


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

[C++]Konwersja systemu dziesiętnego na binarny [dec2bin, dec2u2]

Konwersja między systemami liczbowymi była już poruszana w tym serwisie tym razem zajmę się kodem U2. Inaczej zwany uzupełnieniem do 2. Opis tego systemu pojawił się w kontekście wstępu do programowania w języku Python [tutaj].

Prosty program tzw. szkolny zamiany nieujemnej liczby dziesiętnej na jej postać binarną:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18#include <iostream>usingnamespace std; intmain() { int liczba; cin >> liczba; string wynik; while(liczba){ wynik = (liczba%2?"1":"0") + wynik; liczba /=2; } cout << wynik; return0; }
Poniżej prezentuję kod programu, który zawiera trzy metody rozwiązania problemu jakim jest wyświetlenie użytkownikowi reprezentacji u2 podanej przez niego liczby dziesiętnej.

Pierwsza z nich wywodzi się z typowego algorytmu konwersji systemu dec do u2:
1. przedstaw bezwzględną wartość liczby dziesiętnej w postaci binarnej,
2. dodaj na początek tak powstałego ciągu zer i jedynek 0,
3. jeż…

Python - lekcja 005

Spis treści
- zamiana całkowitych liczb dziesiętnych na ich odpowiedniki w innych systemach liczbowych (algorytm),
- ujemne liczby całkowite w systemie binarnym (ZM, U1, U2, algorytm, formatowanie stringów, rzutowanie ze zmianą systemu liczbowego) [dec2bin, dec2ZM, dec2U1, dec2U2]
- zadania.

Pierwiastek kwadratowy [m. Newtona-Raphsona]

Do wyznaczania pierwiastka kwadratowego liczby dodatniej można wykorzystać m.in. metodę Newtona-Raphsona. Zakłada ona, że postawiony problem jest identyczny z problemem, w którym należy szukać długości boku kwadratu o znanym polu powierzchni.