Przejdź do głównej zawartości

Zadanie 1001 [poziom podstawowy]

Wczytaj 2 liczby całkowite, przechowaj je w zmiennych nazwanych A i B oraz zsumuj wartości znajdujące się w tych zmiennych.
Wynik przypisz do zmiennej X. Wyświetl wartość zmiennej X w zaprezentowany niżej sposób (nie wyświetlaj rzadnej innej wiadomości):
   X = <wartość_X>
   np.
   X = 5
Nie zapomnij o wstawieni znaku końca linii po wyświetlonej wartości. W innym przypadku otrzymasz informację “Presentation Error”. 

Wejście

Dwie liczby całkowite.

Wyjście

Wypisz wartość zmiennej X jako kontynuacja ciągu "X = ".

Przykład

Wejście:
1
2
Wyjście:
X = 3

Wejście:
10 
-2
Wyjście:
X = 8

Źródło: https://www.urionlinejudge.com.br/judge/en/problems/view/1001

Wskazówki poniżej...

W języku C++ do wczytania wartości możemy użyć instrukcji cin, a do wpisania cout. Aby kompilator wiedział jak działają te instrukcję, w części nagłówkowej pliku .cpp, należy dołczyć bibliotekę iostream.
Przykład (http://ideone.com/HlvwMb)

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int A;
    cin >> A;
    cout << A << endl;
    return 0;

}

W celu wykonania działań algebraicznych na zmiennych należy użyć odpowiadających im symboli (operatorów):

OperacjaZapis tradycyjnyZapis skrócony
dodawaniex = x + y;x += y;
odejmowaniex = x - y;x -= y;
mnożeniex = x * y;x *= y;
dzieleniex = x / y;x /= y;
reszta z dzieleniax = x % y;x %= y;

Rozwiązanie:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int A, B, X;
    cin >> A >> B;
    X = A + B;
    cout << "X = " << X << endl;
    return 0;
}

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

[C++]Konwersja systemu dziesiętnego na binarny [dec2bin, dec2u2]

Konwersja między systemami liczbowymi była już poruszana w tym serwisie tym razem zajmę się kodem U2. Inaczej zwany uzupełnieniem do 2. Opis tego systemu pojawił się w kontekście wstępu do programowania w języku Python [tutaj].

Prosty program tzw. szkolny zamiany nieujemnej liczby dziesiętnej na jej postać binarną:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18#include <iostream>usingnamespace std; intmain() { int liczba; cin >> liczba; string wynik; while(liczba){ wynik = (liczba%2?"1":"0") + wynik; liczba /=2; } cout << wynik; return0; }
Poniżej prezentuję kod programu, który zawiera trzy metody rozwiązania problemu jakim jest wyświetlenie użytkownikowi reprezentacji u2 podanej przez niego liczby dziesiętnej.

Pierwsza z nich wywodzi się z typowego algorytmu konwersji systemu dec do u2:
1. przedstaw bezwzględną wartość liczby dziesiętnej w postaci binarnej,
2. dodaj na początek tak powstałego ciągu zer i jedynek 0,
3. jeż…

Python - lekcja 005

Spis treści
- zamiana całkowitych liczb dziesiętnych na ich odpowiedniki w innych systemach liczbowych (algorytm),
- ujemne liczby całkowite w systemie binarnym (ZM, U1, U2, algorytm, formatowanie stringów, rzutowanie ze zmianą systemu liczbowego) [dec2bin, dec2ZM, dec2U1, dec2U2]
- zadania.

Pierwiastek kwadratowy [m. Newtona-Raphsona]

Do wyznaczania pierwiastka kwadratowego liczby dodatniej można wykorzystać m.in. metodę Newtona-Raphsona. Zakłada ona, że postawiony problem jest identyczny z problemem, w którym należy szukać długości boku kwadratu o znanym polu powierzchni.